Polisa o poštovanju privatnosti

Kada koristite portal iTberza, može se dogoditi da nam poverite svoje lične podatke (podatke o ličnosti) na obradu ili čuvanje. Svako prikupljanje, obradu i čuvanje Vaših podataka uradićemo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije i novom evropskom regulativom o zaštiti podataka o ličnosti, poznatom pod imenom GDPR (General Data Protection Regulation).
Vaša privatnost je važna. Zato Vam savetujemo da pažljivo pročitate ovaj tekst i informišete se.

Koje tipove ličnih podataka prikupljamo

Kako bismo Vam pružali usluge u skladu sa Pravilima i uslovima korišćenja iTberza, kao i obezbedili udobno i bezbedno korišćenje iTberza, prikupljamo tri osnovna tipa podataka.

Podaci koje nam direktno ostavite

Ovo su podaci koje nam ostavljate kada kreirate korisnički nalog na iTberza i kada postavljate reklame na iTberza. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke poput: imena i prezimena, e-mail adrese i broja telefona, PIB-a, Maticnog broja, Poslovnog imena, te opisa i fotografija predmeta koji reklamirate.

Podaci koje prikupljamo Vašim korišćenjem iTberza

Podaci o načinu na koji koristite iTberza

Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o tome koje ste sve proizvode postavili na iTberza, koje ste ključne reči koristili za pretraživanje oglasa i koje ste proizvode promovisali putem usluga za promocije proizvoda. Možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi tekstualne konverzacije sa administracijom iTberza realizovane putem kontakt forme. Takođe, možemo sačuvati i u posebnim slučajevima obraditi podatke o ocenama koje ste dali predmetima reklamiranja na iTberza.

Podaci o Vašim uređajima

Tokom korišćenja iTberza, možemo prikupiti i obraditi podatke o uređajima sa kojih pristupate iTberza. Ovi podaci mogu uključiti marku i tip uređaja, operativni sistem i njegovu verziju, jedinstvene oznake uređaja, te podatke o internet mreži sa koje pristupate iTberza.

Podaci o Vašoj lokaciji

Tokom korišćenja iTberza, možemo prikupiti i obraditi podatke o Vašoj lokaciji, putem tehnologija kakve su IP adresa.

Cookie-ji i druge slične tehnologije

Kada pristupate iTberza, možemo iskoristiti tehnologiju Cookie-ja i druge slične tehnologije da bismo identifikovali Vaš internet pretraživač, odnosno da bismo Vam prikazali reklame. Korišćenje iTberza može rezultovati automatskim čuvanjem određenih podataka na Vašem uređaju, poput Cookie-ja i aplikativnih cache podataka potrebnih za komfornije korišćenje iTberza.

Podaci koje nam ostavite prilikom plaćanja usluga promocija oglasa

Kada koristite plaćene usluge promocija proizvoda na iTberza, možemo sačuvati podatke o Vašim uplatama ka iTberza, kao što su referenca transakcije, naziv Vaše banke, broj tekućeg računa i slično.

U koje svrhe prikupljamo Vaše lične podatke

iTberza Vaše lične podatke može prikupljati i obrađivati u različite svrhe. Sve u daljem tekstu pomenute svrhe su naša zakonska obaveza (npr. identifikacija) ili ugovorna obaveza ka korisnicima, proistekla iz Pravila i uslova korišćenja iTberza (koja regulušu pružanje željenih usluga informacionog društva korisnicima i ostvarivanje naših legitimnih interesa).

Identifikacija korisnika

Identifikacija korisnika iTberza u smislu korisničkog naloga potrebna je zarad obezbeđivanja nesmetanog funkcionisanja određenih funkcija iTberza, poput postavljanja oglasa. U našem slučaju, identifikacija podrazumeva prikupljanje podataka o IP adresi korisnika, što je zakonska obaveza po članu 16. Zakona o elektronskoj trgovini. U slučaju da se korišćenjem iTberza izvrši krivično delo, identifikacija korisnika štiti oštećenu stranu, pomaže izvršnim državnim organima u identifikaciji počinioca, odnosno može pomoći u rešavanju građanskih sporova.

Pružanje usluga informacionog društva (emitovanje i arhiviranje oglasa, kontakt sa drugim korisnicima)

Prikupljanje podataka o predmetima koji se oglašavaju na iTberza, na primer opisa i fotografija predmeta, potrebno je zarad nesmetanog funkcionasanja iTberza i postojanja elementarnih uslova za pružanje osnovne usluge koju iTberza nudi korisnicima.

Kako bi osnovna usluga koju iTberza nudi svojim korisnicima bila kvalitetna i besplatna, potrebno je prikupljanje podataka koji omogućavaju rad svih funkcija iTberza, npr. postavljanja i pretrage oglasa, automatskog pamćenja lozinke za iTberza korisnički nalog u Vašem internet pretraživaču, itd. Tberza prihoduje i od reklama koje prikazuje korisnicima, a za čije prikazivanje se mogu koristiti podaci o lokaciji korisnika, kao i Cookie-ji i druge srodne tehnologije koje pomažu u identifikaciji internet pretraživača korisnika.

Realizacija ponuda partnerskih kompanija

iTberza svojim korisnicima može ponuditi kupovinu proizvoda i usluga partnerskih kompanija po privilegovanim uslovima. Da biste preko iTberza ostvarili pravo na privilegovane uslove pri kupovini takvih proizvoda i usluga, možemo od Vas zatražiti izričiti pristanak da Vaše lične podatke, poput imena, broja telefona i e-mail adrese, prosledimo partnerskim kompanijama.

Profilisanje korisnika

Budući da iTberza prihoduje od reklama koje prikazuje korisnicima, podaci koje prikupljamo korišćenjem iTberza, primera radi podaci o tome koje kategorije i grupe na iTberza korisnici posećuju i koje oglase pregledaju, mogu nam pomoći da im prikažemo kvalitetnije i relevantnije reklame.

Kako koristimo Vaše lične podatke

iTberza podatke o ličnosti prikuplja i obrađuje isključivo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, a u cilju pružanja usluga informacionog društva, zaštite sopstvenih legitimnih (poslovnih) interesa, poboljšanja svojih usluga i korisničkog iskustva, zaštite interesa svojih korisnika, očuvanja bezbednosti korisnika, te očuvanja javnog interesa i javne bezbednosti.

Primera radi, podaci o predmetu koji oglašavate preko iTberza nam pomažu da sprečimo objavljivanje neprimerenog i eksplicitnog sadržaja, odnosno da sprečimo oglašavanje nezakonite robe i usluga. Podaci iz tekstualnih konverzacija sa administracijom iTberza koje ste realizovali putem kontakt forme, pomažu nam da uvedemo nove i poboljšamo postojeće funkcionalnosti.

Tekstualne konverzacije sa drugim korisnicima koje ste realizovali putem sistema za razmenu poruka unutar iTberza nam pomažu da sprečimo izvršenje krivičnih dela korišćenjem iTberza, da pomognemo državnim organima u identifikaciji počinioca krivičnih dela, odnosno mogu pomoći u rešavanju građanskih sporova. Vaše identifikacione podatke možemo dostaviti nadležnom državnom organu samo po ispravno formulisanom nalogu.

U određenim slučajevima koji proističu iz Pravila i uslova korišćenja iTberza, može doći do automatskog donošenja odluka na osnovu Vaših podataka, odnosno automatske obrade podataka. Primera radi, ukoliko korisnik postavlja veliki broj oglasa odjednom, postavlja oglase neprimerene sadržine, postavlja oglase u pogrešnu kategoriju i grupu, odnosno porukama ili na drugi način uznemirava druge korisnike, bezbednosni softverski mehanizmi mogu automatski blokirati njegov korisnički nalog, premestiti njegov oglas u odgovarajuću kategoriju i grupu, ili preduzeti neku drugu meru.

Vaše lične podatke iTberza čuva u bazama i na serverima zaštićenim savremenim bezbednostim tehnologijama, poput AES enkripcije podataka na serveru i SSL enkripcije komunikacije Vašeg internet pretraživača sa serverima. Pristup Vašim podacima i njhovu obradu poveravamo isključivo našim zaposlenima koji su prošli adekvatnu obuku. iTberza kontinuirano sprovodi mere zaštite bezbednosti Vaših ličnih podataka, koje obuhvataju savremene radne procese, korišćenje savremenih bezbednosnih tehnologija, te mere fizičke bezbednosti servera i druge opreme.

Podatke čuvamo u trajanju koje je neophodno da obezbedi nesmetano pružanje usluga korisnicima, tj. izvršenje naše ugovorne obaveze iz Pravila i uslova korišćenja iTberza. Konkretno, Vaše lične podatke čuvaćemo sve dok ste registrovani korisnik iTberza, odnosno dok nam ne podnesete zahtev za brisanje Vašeg korisničkog naloga i ličnih podataka. Nakon podnošenja ovakvog zahteva, imamo zakonsku obavezu da određene podatke, na primer identifikaciju, čuvamo 30 dana pre konačnog brisanja.

Za prikupljanje i obradu bilo kojih podataka u bilo koju svrhu koja nije obrađena ovom polisom, iTberza će obavezno tražiti Vaš izričiti pristanak, odnosno postupati u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U kojim slučajevima možemo podeliti Vaše lične podatke sa trećim licima

iTberza može podeliti Vaše identifikacione podatke sa trećim licima u slučajevima:

- Vašeg izričitog pristanka, na primer u slučaju da želite da iskoristite ponudu partnerske kompanije.

- Po ispravno formulisanom nalogu nadležnog državnog organa.

- Kada je to neophodno radi ispunjenja naše ugovorne obaveze ka Vama, odnosno radi poštovanja Pravila i uslova korišćenja iTberza.

Određene podatke, na osnovu Vašeg izričitog pristanka koji dajete prihvatanjem Pravila i uslova korišćenja iTberza prilikom registracije ili naknadno, možemo automatski podeliti sa specijalizovanim tehnološkim partnerima - suobrađivačima podataka. Ovo su partneri od poverenja, koji nam pomažu da ostvarimo legitimne poslovne interese i unapredimo usluge koje iTberza nudi korisnicima. Ove kompanije primenjuju adekvatne mere bezbednosti, a podatke će prihvatati i obrađivati na osnovu ugovora sa iTberza i u skladu sa ovom polisom. To mogu biti:

- Hosting provajderi, koji obezbeđuju rad servera iTberza, poput kompanije Oriod d.o.o ili Mainstream d.o.o iz Beograda kao i Amazon LLC is SAD.

- Partnerske analitičke kompanije, poput kompanije Gemius d.o.o iz Beograda, koja vrši analizu posećenosti internet portala u Srbiji.

- Ad-serving kompanije, koje izrađuju softverska rešenja za plasiranje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD i Gemius SA iz Poljske.

- Oglašivačke mreže, koje upravljavaju platformama za automatizovani zakup i prikazivanje reklama na internet portalima, poput kompanija Google LLC iz SAD, ConnectAd iz SAD i Criteo iz Francuske.

- Kompanije od kojih prikupljamo javno dostupne podatke i e-mail adrese prilikom social logina (kreiranja korisničkih naloga i korisničkog logovanja preko društvenih mreža) i sa kojima navedene i slične podatke i e-mail adrese delimo, poput kompanija Facebook iz SAD, Apple iz SAD, Google iz SAD i Googleovih podružnica širom sveta.

Može se dogoditi da određene podatke, u depersonalizovanoj formi koja garantuje apsolutnu anonimnost, tj. garantuje da nije moguća Vaša lična identifikacija, podelimo sa partnerima poput marketinških agencija i oglašivača, ili sa generalnom javnošću. Primera radi, možemo javno objaviti istraživanja tržišta, te izveštaje o trendovima korišćenja naših usluga ili generalnim trendovima trgovine preko Interneta.

Kakva su Vaša prava u vezi sa ličnim podacima koje prikupljamo

U svakom trenutku, imate pravo na uvid u sve Vaše lične podatke koje smo prikupili, kao i pravo da zatražite da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije.

U svakom trenutku, imate pravo da izmenite Vaše podatke koji su netačni, kao i da povučete saglasnost koju ste prethodno dali za obradu vaših podataka. Takođe, u svakom trenutku imate pravo da podnesete zahtev za brisanje Vaših ličnih podataka. Ograničenja od ovog prava postoje u slučajevima kada izmena ili brisanje Vaših podataka mogu da dovedu do sprečavanja istrage, otkrivanja ili gonjenja krivičnih dela, kao i do sprečavanja ostvarivanja potraživanja u građanskim sporovima.

U svakom trenutku, imate pravo na pristup informacijama o svim svrhama prikupljanja i obrade podataka na iTberza (ova polisa).

U slučaju da dođe do povrede Vaših podataka koja može da predstavlja rizik po Vas, imate pravo da o tome budete obavešteni bez odlaganja.

U slučaju da smatrate da je neko od Vaših prava ugroženo, možete podneti pritužbu Povereniku za zaštitu podataka o ličnosti Republike Srbije.

Ukoliko ste registrovani korisnik iTberza, pristup svojim podacima možete imati putem opcije “Moji nalog” koja se nalazi gornjem meniju na iTberza (da biste pristupili ovoj opciji, potrebno je da se ulogujete na svoj iTberza korisnički nalog).

Zahtev da Vam dostavimo sve Vaše lične podatke koje čuvamo u skladu sa važećim propisima Republike Srbije, možete podneti putem email-a kontakt@itberza.rs.

Rukovalac i obrađivač Vašim podacima je Car Info, osnivač i vlasnik iTberza, sa sedištem u Kraljice Jelene 10/12. Beograd, Srbija, registrovane u agenciji za privredne registre pod matičnim brojem 60314454. Rukovaoca možete kontaktirati putem kontakt forme na iTberza ili putem email-a kontakt@itberza.rs.

Kako nam se možete obratiti sa pitanjima u vezi sa Vašim ličnim podacima

U slučaju da imate bilo kakvo pitanje o zaštiti Vaše privatnosti na iTberza, kao i o načinu skupljanja i obrade Vaših ličnih podataka, molimo Vas da nam se obratite preko email adrese kontakt@itberza.rs.

Šta se dešava u slučaju promene ove polise

Ova polisa je podložna promenama. U slučaju značajnih izmena, iTberza će sve korisnike obavestiti o izmenama na aktivan način, na primer putem e-maila ili jasno uočljivih obaveštenja. U slučaju da bilo koje buduće promene ove polise budu podrazumevale umanjenje Vaših prava, tražićemo od Vas izričiti pristanak za nastavak korišćenja iTberza.

Poslednji put izmenjeno: 11/6/21, 9:31 AM